533 Coöperatieleden
246000 €


Meer weten?

Samen 80 hectare
beschermd bos aankopen in een Natura 2000-zone
om het toegankelijk te maken voor iedereen.

De ligging

Het bos is gelegen in Hennuyères, deelgemeente van ‘s Gravenbrakel, op de plek genaamd « Le Grand Bois ». Het strekt zich uit over een oppervlakte van 79ha 17a 21ca.

De gevraagde verkoopprijs is 695.000€.

Het bos werd uitgebaat als leemgroeve tot in de jaren ‘70. Een spontane herbebossing heeft plaatsgenomen na de stopzetting van de industriële ontginning. Huidig privaat eigendom, zonder openbare toegang.
En als het nu eens veranderde ?

Meer weten?

De plaatsbeschrijving‍

Le Grand Bois geniet van een statuut van grote biologische waarde en ligt in een Natura 2000-zone.

Meer weten?
la préservation

Het projekt

Doelstelling 1 - Bewaren
‍Aanleggen van 2 zones. De eerste om in aanmerking te komen om als natuurreservaat te worden erkend. De tweede om aktiviteiten toe te laten gericht naar het winnen van hout met het doel om een meerwaarde te créëren.‍

Meer weten?
l'intérêt commun

 

Doelstelling 2 - Algemeen nut
‍Dit bos is een zeldzame natuurlijke nalatenschap, de aankoop door een collectief om het bos open te stellen is een uniek projekt. Het doel is om informatie te verstrekken over de fauna en de flora, over de historie en de bodemstructuur in een aangepaste bezoekersruimte langs een met bakens aangeduide wandelweg.

Meer weten?

De ( toekomstige ) Coöperatieve

de Coöperatieve Vereniging met Beperkte Aansprakelijkheid is uitermate aangewezen om een privaat eigendom om te vormen naar een openbare bestemming.

Een Coöperatieve is een autonome vereniging van personen die zich vrijwillig hebben verbonden om hun economische, sociale en culturele belangen te behartigen en waar de eigendom collectief is en de macht democratisch uitgevoerd wordt.

Meer weten?